Denkmallokomotive Timisora

10.05.2011 Denkmallokomotibe Resita im Timisora